Kreator bezpieczeństwa

Uznałeś, że czas najwyższy zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu? Nie chcesz być kolejną ofiarą cyberprzestępców? Chcesz wdrożyć odpowiednie mechanizmy ochronne ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Świetnie, jesteś we właściwym miejscu.

1. Ocena stanu aktualnego

Niezależnie od tego, czy reprezentujesz instytucję publiczną, czy przedsiębiorstwo prywatne, pierwszym etapem twoich działań powinna być ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa. Dzięki niej dowiesz się jak dużo pracy Cię czeka. Ten krok jest stosunkowo prosty i zajmie Ci nie więcej niż kilka minut. Rozpocznij od prostej ankiety online: ankieta: czy twoja organizacja spełnia wymogi bezpieczeństwa?

W zależności od wyników możesz przejść do etapu 2. lub w razie potrzeby wykonać profesjonalny audyt bezpieczeństwa informacji, z którego dowiesz się jakie braki i w jakich obszarach musisz uzupełnić.

2. Opracowanie polityk bezpieczeństwa

Opracuj Politykę Bezpieczeństwa Informacji, która narzuci obowiązujące standardy i zobliguje personel do ich stosowania oraz dostosuje twoje procedury do wymogów prawa. Wraz z nią stwórz inne konieczne opracowania, np. regulaminy pracy, instrukcje obsługi incydentów bezpieczeństwa, instrukcje analizy ryzyka, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, instrukcje odtworzeniowe (disaster recovery).

3. Wdrożenie procedur i przydział ról

Wprowadź w życie procedury opracowane w politykach bezpieczeństwa. Zakomunikuj je i zobliguj do ich stosowanie. Zaimplementuj wymagane rozwiązania techniczne i organizacyjne. Wyznacz osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań wynikających z polityki bezpieczeństwa i wyznacz im ramy czasowe.

4. Szkolenia i edukacja personelu

Zapoznaj wszystkich pracowników z obowiązującymi politykami bezpieczeństwa. Przeprowadź szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji poufnych. Cyklicznie przeprowadzaj szkolenia security awareness (bezpieczny pracownik) podnoszące poziom świadomości na temat zagrożeń związanych z atakami socjotechnicznymi.

5. Badanie skuteczności i korekta.

Wszystkie podjęte w poprzednich punktach działania będą bezcelowe, jeżeli nie będziemy w stanie stwierdzić jaki przynoszą efekt. Istotną kwestią w budowaniu procedur bezpieczeństwa jest weryfikacja ich skuteczności i wprowadzanie działań usprawniających. W tym celu konieczne jest posiadanie mechanizmów oceny jakościowej. Zlecając regularne audyty, testy penetracyjne oraz próby socjotechniczne dowiesz się na ile skuteczne okazały się wdrożone procedury bezpieczeństwa.